Miljøsanering

Vi er eksperter i miljøsanering

Når man river bygninger ned, skal man altid være opmærksom på, hvilke materialer, bygningen er konstureret af. Der findes nemlig mange materialer, som efterlader farligt byggeaffald, som kan være skadeligt ikke blot for det omkringliggende miljø, men også for mennesker. I sådanne situationer skal man vide, hvordan man håndterer de farlige materialer, og man skal kunne udføre den korrekte miljøsanering.

Og det kan vi i vores virksomhed. Vi har mange års erfaring med miljøsanering af alle farlige materialer, og vi sørger altid for at udføre vores arbejde både effektivt og sikkert - hvad end det drejer sig om simpel skimmelsvamp eller meget sundhedsskadelige stoffer som asbest eller PCB. Du kan læse kort om de mest gængse miljøskadelige stoffer nedenfor.

Hvis du står med et nedrivningsprojekt, hvor der også er brug for miljøsanering, så ring til os på 11 22 33 44, eller skriv til os på info@nedrivningafhus.dk. Vores miljøsaneringseksperter sidder altid klar til at tage en uforpligtende snak om jeres projekt.

Kontakt os

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er et udbredt problem, specielt i gamle bygninger, men kan sagtens også ramme nyere byggeri. Skimmelsvampen trives godt i fugtige miljøer og kan derfor typisk findes i kældre, på badeværelser og lofter. Forlænget kontakt med skimmelsvamp er meget sundhedsskadeligt, og det er derfor vigtigt at få det fjernet.

Asbest

Asbest blev anvendt i almindeligt byggeri, fordi det er godt til at modstå brand. I dag ved vi dog, at det er utrolig sundhedsskadeligt og forårsager en masse sygdomme - herunder asbestose, bedre kendt som 'stenlunger'. Asbest kan også være kræftfremkaldene, så en korrekt miljøsanering er utrolig vigtig.
 


Miljøsanering af PCB

Polyklorerede bifenyler - bedre kendt som PCB - var et byggemateriale, som blev brugt i dansk byggeri fra omkring 1950 til 1977, hvorefter det blev forbudt. I dag er det på listen over nogle af de farligste stoffer i verden, og det skal derfor fjernes med det samme, når det opdages. Stoffet er skadeligt ikke blot for mennesker, men også for miljøet.

Bly

Bly er et tungmetal, som er blevet brugt i en stor del af dansk byggeri før det blev forbudt i 2001. Selvom mange byggerier i dag indeholder blyholdige materialer, så risikerer man kun at komme i kontakt med det i forbindelse med nedrivninger og renoveringer. Derfor er det vigtigt, at det håndteres af eksperter.

Klorerede paraffiner

Efter PCB blev forbudt i byggeriet i 1977, begyndte man at bruge klorerede paraffiner i stedet. Og selvom det ikke er lige så skadeligt for mennesker og miljø som PCB, skal det stadig håndteres af eksperter i miljøsanering. Da det mistænkes for at være kræftfremkaldende, udfasede man stoffet i 2002.
 


Lad os miljøscreene dit hus

Ved nedrivning af huse på over 10 m2, eller hvis man skal af med mere end 1 ton byggeaffald, så er miljøscreening og miljøsanering på korrekt facon et lovkrav, da der kan være risiko for farlige stoffer i byggeriet.

I byggerier opført før 1977 er det desuden stort set nødvendigt at screene for miljøfarlige stoffer, da det er næsten umuligt at bevise, at der ikke er blevet brugt sundhedsfarlige materialer i byggeriet. Når vi miljøscreener, tager vi prøver af alle potentielt farlige materialer - fliser, maling, fuger etc. - og analyserer dem. Vores resultater præsenteres i en rapport over skadelige stoffer, som skal bruges til både nedrivning og miljøsanering.

Udfyld felterne herunder og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig